+381 (0)11 3015043 / 3131864   

Potvrde i sertifikati

TeamCAD d.o.o. poseduje sledeće važeće ISO sertifikate: 

  • ISO 9001
  • ISO 20000
  • ISO 27001

 

 Potvrda o izvršenoj registraciji PIB (Preuzmite fajl                                ISO sertifikat 9001:2008 (Preuzmite fajl)
 Obrazac PEPDV (Preuzmite fajl)    ISO sertifikat 20000 (Preuzmite fajl)
     ISO sertifikat 27001 (Preuzmite fajl)