+381 (0)11 3015043 / 3131864   

Besplatna Autodesk rešenja

  

Neka od Autodeskovih besplatnih rešenja za pregledanje i štampanje crteža su:

 • A360 Viewer — Besplatno pregledanje DWG fajlova i preko 50 drugih fajl formata.
 • A360 – Besplatno pregledanje, komentarisanje i obeležavanje 2D i 3D crteža za više od 100 fajl formata.
 • A360 mobile app – Besplatno pregledanje, komentarisanje i obeležavanje 2D i 3D crteža za više od 100 fajl formata preko mobilnih uređaja.
 • AutoCAD 360 – Besplatno pregledanje crteža i editovanje crteža osnovnim komandama kroz Web browser.
 • AutoCAD mobile app – Besplatno pregledanje crteža i editovanje crteža osnovnim komandama preko mobilnih uređaja.
 • DWG TrueView/Convert – Besplatno pregledanje i konvertovanje DWG crteža. Program je moguće instalirati na računaru korisnika. 
 • Design Review – Besplatno pregledanje DWF fajlova i pisanje napomena. Program je moguće instalirati na računaru korisnika. 
 • Autodesk Simulation CFD Viewer – Omogućava otvaranje dinamičkih slika (.vtfx) koje sadrže geometriju modela, rezultate, atribute prikaza i podešavanja animacija. 
 • Simulation Moldflow / Communicator – Viewer omogućava lakšu vizuelizaciju i poređenje rezultata simulacijei radi direktno sa fajlovima iz programa Moldflow. 
 • Navisworks Freedom – Besplatno pregledanje fajlova nastalih u programu Navisworks. 
 • Inventor Publisher Mobile Viewer – Omogućava interaktivno pregledanje animiranih 3D sklopova napravljenih u programu Autodesk Inventor Publisher. 
 • Autodesk Inventor View – Besplatno pregledanje i deljenje fajlova iz programa Autodesk Inventor. 
 • Autodesk Showcase Viewer – Besplatna aplikacija sa ograničenim funkcionalnostima omogućava pregledanje i navigaciju kroz scene napravljene u programu Autodesk Showcase.