+381 (0)11 3015043 / 3131864   

Fusion 360

Program za projektovanje proizvoda baziran na cloud tehnologiji.

Fusion 360 je prvi CAD/CAE/CAM program takve vrste. Povezuje ceo razvojni tok proizvoda na jedinstvenoj platformi na cloud-u, koja radi i na Mac i na PC računarima.

Fusion 360 kombinuje industrijski i mašinski dizajn, simulaciju, kolaboraciju i mašinsku obradu u integrisanom „od koncepta do proizvodnje“ setu alata.

Omogućava kolaborativno projektovanje na proizvodu u stvarnom vremenu, bilo kada i bilo gde, na računarima ili mobilnim uređajima.

Osnovne karakteristike programa:

  • Projektovanje elemenata i sklopova: Parametarsko projektovanje modela i sklopova kao i potpuna asocijativnost između istih. Jednostavno modelovanje složenih formi i delova od lima.
  • Tehnička dokumentacija: Jednostavno definisanje projekcija, preseka, detalja, kota. Potpuna asocijativnost sa modelima i sklopovima.
  • Proizvodnja: Programiranje CNC mašina za obradu rezanjem (konvencionalni i nekonvencionalni postupci obrade) kao i mogućnost 3D štampe.
  • Simulacije: Definisanje statičkih, dinamičkih i termalnih opterećenja. Obrada podataka na cloud-u.
  • Kolaboracija i upravljanje tehničkom dokumentacijom: Mogućnost kolaborativnog projektovanja i upravljanja tehničkom dokumentacijom.
  • Generativni dizajn: Definisanje optimalne geometrije proizvoda na osnovu ulaznih parametara.
  • Pristupačnost programa Fusion 360: Jednostavna instalacija programa, manji hardverski zahtevi kao i pristup podacima pomoću mobilnih uređaja.
  • Najam programa: Jednostavno ažuriranje  programa kao i mogućnost najma istog.

  

Uporedna matrica programa

Programi

Fusion 360

Fusion 360 Ultimate

Najam

ü ü

Projektovanje elemenata i sklopova

ü ü

Tehnička dokumentacija

ü ü

Kolaboracija i upravljanje tehničkom dokumentacijom

ü ü

Pristupačnost programa

ü ü

Simulacije

ü ü

Proizvodnja

ü ü

Napredne simulacije

 

ü

Napredna proizvodnja

 

ü

Generativni dizajn

 

ü